Skip to main content
10.12.2019 | Články

Vyberajte si kurzy podľa toho, aký certifikát potrebujete!

Hľadáte vhodné školenia pre seba a svoju firmu? Neviete, ako si vybrať to najlepšie? Prečítajte si náš článok o certifikáciách projektového riadenia:

Certifikácie projektového riadenia:

IPMA® certifikácia

International Project Management Association je najstaršie projektové združenie na svete. Certifikácia podľa IPMA poskytuje uznanie odbornej spôsobilosti na projektové riadenie medzinárodným spoločenstvom projektových manažérov.

Poskytuje 4 úrovne certifikácie pre členov tímu projektového riadenia:

●     IPMA D® – certifikovaný člen projektového tímu. Jedná sa o najnižší stupeň. Jeho držiteľ je spôsobilý pracovať v projektovom tíme.

●     IPMA C® – certifikovaný projektový manažér. Držiteľ tohto certifikátu je spôsobilý riadiť menej zložité projekty.

●     IPMA B® – certifikovaný senior projektový manažér. Držiteľ tohto certifikátu je spôsobilý samostatné riadiť rôzne druhy komplexných projektov.

●     IPMA A® – certifikovaný riaditeľ projektov. Najvyšší dosiahnuteľný stupeň. Vlastník tohto certifikátu je spôsobilý riadiť významné projekty s najvyššou mierou komplexnosti a strategickým dopadom na organizáciu.

Všetky certifikáty majú platnosť 5 rokov. Pre obnovenie platnosti je nutné, aby držiteľ absolvoval recertifikáciu.

Priebeh certifikácie
Certifikácia pre stupne D, C a B sa uskutočňuje formou certifikačných kôl, certifikácia pre stupeň A prebieha individuálne. Odporúčame preto navštíviť náš akreditovaný kurz prípravy na certifikáciu pre úrovne D,C a B, ktorý vás na celý priebeh certifikačnej skúšky a jej úspešné zvládnutie pripraví.

Môžete absolvovať aj jedno z našich kompaktných školení. Odporúčame najmä Kompaktné školenie projektového riadenia, ktoré vás prevedie kompletným životným cyklom projektu a poskytne vám všetky nevyhnutné informácie týkajúce sa prípravy, plánovania, riadenia a ukončenia projektu.

 

PMI® certifikácia

Project Management Institute je nezisková projektová organizácia, ktorá momentálne eviduje 650 000 certifikovaných odborníkov v 195 krajinách sveta. Je uznávaná najmä v USA a v amerických korporáciách po celom svete.

Poskytuje nasledovné druhy certifikátov:

●     CAPM® – Certified Associate in Project Management. Certifikát pre členov projektového tímu. Platnosť certifikátu je 5 rokov, pre obnovenie platnosti je potrebné znovu absolvovať skúšku.

●     PMP® – Project Management Professional. Certifikát pre riadiacich pracovníkov projektových tímov. Platnosť certifikátu sú 3 roky. Pre jeho udržanie je potrebná účasť na programe CCR (Continuing Certification Requirements)

Tak ako IPMA, aj PMI certifikácia vyžaduje praktické skúsenosti v oblasti projektového manažmentu pre získanie a prípadné udržanie si jednotlivých certifikačných stupňov. Po splnení  podmienok môžete absolvovať skúšku, ktorá pozostáva z počítačového testu v anglickom jazyku.

Absolvovať prípravu na certifikáciu môžete u nás, ponúkame akreditovaný kurz, ktorý Vás detailne pripraví na absolvovanie certifikačnej skúšky. Všetky naše školenia, kurzy a podujatia si môžete zarátať medzi recertifikačné body pod kategóriu "Education". 

 

PRINCE2® certifikácia 

Projects in Controlled Enviroments je celosvetovo rozšírená procesná metodika pre úspešné riadenie projektov. Momentálne eviduje viac ako 700 000 vydaných certifikátov.

Poskytuje 2 základné certifikáty:

●     PRINCE2® Foundation – certifikát je vhodný pre členov projektového tímu, ktorí sa potrebujú oboznámiť s metódami, princípmi, témami a terminológiou projektového riadenia PRINCE2. Platnosť certifikátu je časovo neobmedzená.

●     PRINCE2® Practitioner – certifikát vhodný pre každého, kto úspešne absolvoval buď PRINCE2® Foundation kurz alebo skúšku projektového riadenia podľa IPMA, PMP alebo CAPM. Platnosť certifikátu je 5 rokov.

●     PRINCE2® Foundation Agile – certifikát je rozšírenie metodiky projektového riadenia PRINCE2, ktoré ju prepája s agilnými prístupmi. Certifikát je vhodný pre členov projektového tímu, ktorí sa potrebujú oboznámiť s metódami, princípmi, témami a terminológiou projektového riadenia PRINCE2. Platnosť certifikátu je 5 rokov.

Ide o tzv. knowledge based certifikáciu, kedy nie je skúmaná profesná história uchádzača, ani jeho predchádzajúce skúsenosti s projektovým riadením. Je teda vhodná najmä pre záujemcov, ktorí s projektovým riadením začínajú.

Pomôžeme Vám zvládnuť aj recertifikačnú skúšku pre PRINCE2® Practitioner. Na našom dvojdňovom kurze si zopakujete metodiku PRINCE2® v rôznych situáciách a spolu s trénerom detailne vypracujete vzorové prípadové modely.

 

Výber vhodného certifikátu pre projektový tím zvyčajne znamená tráviť čas čítaním metodík a podmienok, ktoré sú potrebné pre jeho získanie. Zverte sa do rúk nášmu tímu špecialistov, ktorý Vám pomôže so získaním certifikátu, výberom správneho kurzu alebo odpovedaním na akékoľvek otázky ohľadom projektového, procesného a change manažmentu.

 

 

Otázky na redakciu:

Lenka Pevná | +43 676 840808459 | lenka.pevna@nextlevelconsulting.com
Výtlačok zdarma – pošlite nám kópiu, ak použijete náš výtlačok

next level holding GmbH.

Floridsdorfer Hauptstrasse 1, 1210 Vienna

Tel: +43/1/478 06 60-0

Fax: +43/1/478 06 60-60