Skip to main content
16.08.2018 | Novinky

Získajte univerzitný titul projektového manažéra!

Štipendium v hodnote 3.990,-

 

next level academy v spolupráci so Salzburskou Business Univerzitou SMBS organizuje tento jedinečný program pre odborníkov v oblasti projektového riadenia. V novembri 2018 udelíme jednému záujemcovi štipendium na celé štúdium, ktoré je zakončené titulom uPM.

 

 

Čo je cieľom programu

Vďaka tomuto intenzívnemu univerzitnému programu sa za 16 dní naučíte konať a rozmýšľať ako projektový manažér, riadiť jednotlivé projekty a projektové portfólia, zvládať ťažké projektové situácie a viesť spoločnosť podľa projektových princípov. Tento program je vhodný pre nováčikov v projektovom riadení ktorí by si radi osvojili teóriu a získali ucelené vedomosti, ako aj pre skúsených projektových manažérov, ktorí majú záujem rozšíriť si poznatky a nadobudnúť najnovšie informácie v oblasti moderného projektového riadenia.
Naši školitelia majú viac ako 15-ročné skúsenosti s projektovým riadením a obsah jednotlivých modulov je koncipovaný tak, aby spájal teóriu a prax. Výučba je zameraná na prácu v malých skupinkách, riešení konkrétnych problémov a skupinovú diskusiu. Tento prístup Vám umožní nadobudnuté vedomosti hneď uplatniť v praxi.


Štruktúra programu

8 tréningových modulov (uskutočňujú sa v blokoch), záverečná skúška a písomná práca. Všetky moduly ako aj záverečnú skúšku a prácu je možné absolvovať v slovenskom jazyku. Univerzitný program sa skladá z nasledujúcich modulov:

Basic level:
Plánovanie a začiatok projektov
Riadenie a ukončenie projektov
Leadership v projektoch

Advanced level:
Scrum v projektovom riadení
Manažment rizík a kríz na projekte
Riadenie konfliktov na projekte

Expert level:
Projektový marketing - pracuj a hovor o tom
Multiprojektové riadenie a kontroling projektových portfólií

 


Podmienky prijatia

Medzinárodne uznaný titul v príslušnej oblasti (napríklad univezitný titul v manažmente, IT, technickom alebo podobnom smere) alebo najmenej 5 rokov odbornej praxe alebo 3 roky skúseností v oblasti riadenia projektov. Vhodnosť kandidáta bude posudzovať porota.


Titul

Diplom o ukončení programu sa odovzdáva na slávnostnej ceremónii v Salzburgu. Úspešným účastníkom bude udelený titul Univerzitný projektový manažér (uPM).


Začiatok programu

Marec 2019


Individuálny nástup

Prihlásiť sa môžu aj účastníci našich školení. Ak ste už u nás absolvovali školenia a tieto sú súčasťou univerzitného programu, môžete si ich nechať zarátať. Zúčastníte sa len tých modulov, ktoré ste ešte neabsolvovali.


Ďalšie informácie

next level academy
office-bratislava@nextlevelconsulting.com
Tel.: +421 2 4464 7111
www.nextlevelconsulting.com/sk

 

Prihlásenie

Pošlite prosím Vašu prihlášku (CV a motivačný list - max. jedna strana) nanejskôr do 5. Októbra 2018 na adresu academy-sk@nextlevelconsulting.com.

Štipendium udeľuje porota. Náklady na štipendium znáša next level academy okrem cestovného, ubytovania a stravovania. Výmena za hotovosť nie je možná. Štipendium nie je vymožiteľné právnou cestou. Víťaz bude o výhre upovedomený.

next level consulting GmbH.

Floridsdorfer Hauptstrasse 1, 1210 Wien

Tel: +43/1/478 06 60-0

Fax: +43/1/478 06 60-60