Skip to main content
08.08.2019 | Články

Sedem krokov pre úspešný výsledok projektu

Cibrenie PR stratégií je súčasťou umenia projektového manažmentu
 

Zlatým pravidlom PR scény je „Pracuj a hovor o tom“. Väčšina projektových manažérov si však túto zásadu vzala k srdcu len spolovice. Pracujú, no o svojich projektoch a úspechoch mlčia – dokonca aj v rámci vlastnej spoločnosti. Profesionáli varujú, že ide o strategickú chybu. O úspechu totiž dnes rozhoduje schopnosť vedieť svoje úmysly dobre predať. Zo zistení odborníkov vyplýva jedno: Projektové tímy, o ktorých sa hovorí, sa stretávajú s lepšou podporou. Často majú v tíme excelentných odborníkov a len zriedkavo musia bojovať s vonkajším odporom namiereným na ich ciele a plány. Okrem toho dokážu produktívne spolupracovať s partnermi, v časoch krízy sú odolní voči nepríjemným klebetám a majú dôveru investorov, objednávateľov aj verejnosti.

 

Projektoví manažéri sa však ešte stále vyhýbajú takémuto marketingu, ak ide o ich vlastné zámery. Mnohí si zamieňajú projektový marketing s mohutnými reklamnými akciami alebo podozrivými PR stratégiami. Názor odborníkov je však jednoznačný: Drobné, decentné opatrenia postačujú na to, aby ste svoju prácu predstavili v čo najlepšom svetle. Čím je serióznosť marketingu vyššia, tým lepšie funguje. „V podstate ide o to, zrozumiteľným spôsobom zvýšiť povedomie o cieľoch projektu, jeho výhodách, ako aj postupoch tímu,“ vysvetľuje Petra Andres-Unger, senior konzultantka v spoločnosti next level consulting.

 

Toto je sedem zásad a tipov z „dielne“ projektového marketingu:

 

Stanovte si cieľovú skupinu a preskúmajte ju: Ako dobre vieme, návnada musí byť po chuti rybe, nie rybárovi. Každá cieľová skupina má vlastný profil a očakáva, že dostane informácie a argumenty šité na mieru. Preto sa projektoví profesionálni najprv oboznámia so svojimi cieľovými skupinami. Čo si o zámere myslia objednávatelia, zamestnanci, vedúci oddelení, projektoví partneri alebo ostatné zainteresované osoby? Aké požiadavky, očakávania a obavy sa im s projektom spájajú? Tieto záujmové skupiny môžu brzdiť alebo naopak podporovať jednotlivé činnosti aj pri dávno dohodnutých a spustených projektoch, preto je dôležité, aby sa projektoví manažéri dôkladne informovali o ich postojoch a názoroch.

 

Vybudujte si schopnosť predať úžitok z projektu: Takmer všetky záujmové skupiny by chceli vedieť, ako im daný projekt poslúži. Z psychológie predaja vyplýva: Pozornosť cieľových skupín má mimoriadne malý rozsah. Argumenty v prospech úžitku musia byť výstižné. Ich zmysel sa nesmie stratiť v záplave zbytočných technických detailov. Tie najlepšie predajné argumenty musia byť schopné presvedčiť záujmovú skupinu rýchlo, takmer až mimovoľne. Každý projektový manažér by si mal sformulovať predajné argumenty pre svoj projekt včas a mať ich neustále poruke. Prečo je to dôležité? Väčšina predajných príležitostí prichádza nečakane a náhodne. Projektový manažér musí byť na takúto situáciu dobre pripravený.

 

Pripravte si „Elevator Pitch“. Podstata tohto cvičenia je neuveriteľne jednoduchá. Projektový manažér si predstaví situáciu, že nastúpi do výťahu a stretne v ňom svojho najdôležitejšieho priaznivca. Na predstavenie svojho projektu má desať alebo pätnásť poschodí, teda nie viac ako jednu alebo dve minúty. Ako by mala byť takáto minimalistická prednáška o jeho projekte sformulovaná? Vďaka strategickej pomôcke vo forme „Elevator Pitch“ zistíte, ako zredukovať informácie na to najpodstatnejšie. Obmedzený čas totiž vystačí akurát na predstavenie troch až piatich kľúčových konceptov. Profesionáli používajú jednoduchý recept na prípravu informácií o projekte na takýto „Elevator Pitch“. Najprv opíšte svoj projekt na najviac jednej strane papiera. Zredukujte túto stranu na kľúčové koncepty. Natrénujte si pod časovým tlakom svoju jednominútovú prednášku a potom naučte stručne predstaviť projekt aj svojich zamestnancov. „Dôležité je, aby ste svoju prednášku neustále aktualizovali a vylepšovali,“ odporúča Petra Andres-Ungerová.

 

Vyvolajte príťažlivosť: Ak chcete mať vo svojom projektovom tíme špičkových členov, musíte im ponúknuť zaujímavý projekt. Platí však podmienka: Zámer musí byť v danom odvetví známy a musí byť považovaný za atraktívny. Kúsok slávy vzrušujúceho projektu padne aj na zapojených zamestnancov a jednotlivé oddelenia. Profesionáli preto včas nadväzujú kontakty s médiami v rámci odvetvia, teda napríklad redaktormi firemného časopisu, newslettera a intranetu. Vhodným javiskom sú aj fóra projektových vedúcich a ďalšie komunity. Ak včas nadviažete kontakty s internou mediálnou scénou, budete môcť neskôr promptne zverejňovať novinky o projekte, články, prednášky a rozhovory.

 

Získajte multiplikátorov: Skvelou vizitkou tejto stratégie sú nadšení zamestnanci zapojení do projektu. Pri rozhovoroch s kolegami alebo známymi propagujú váš projekt. Fungujú ako takzvaní multiplikátori alebo „ambasádori“ projektu. Na marketingové účely sú takíto multiplikátori nenahraditeľní. Skúsení projektoví manažéri sa okrem vlastných zamestnancov snažia získať aj ďalších ambasádorov, ktorých s projektom úzko prepoja. Multiplikátori získavajú aktuálne informácie zo špeciálnych informačných akcií, podujatí alebo newsletterov, ktoré udržujú ich nadšenie pri živote.

 

Nezabúdajte na otázky štýlu: Prvý dojem nemá v projektovom marketingu nič spoločné s márnivosťou. Pri prednáškach napríklad platí: Okrem vypovedaných slov má vplyv na prezentáciu projektu aj samotný rečník. Sú jeho gestikulácia, mimika a oblečenie v súlade s projektom? Pôsobí referent autenticky? Podobne je to aj s domovskou stránkou a brožúrami: Hodí sa celkový dojem k projektu? Sú texty dobre zrozumiteľné a atraktívne? Vyzerajú fotografie a grafiky profesionálne? Profesionáli sa vedome zaoberajú tým, ako ich cieľová skupina vníma a ako sa jej zapíšu do pamäti. Pritom sa ale vyvarujú tomu, aby prekročili plánovanú finančnú záťaž a náklady. Ešte nikomu sa nepodarilo zaujať svoje cieľové skupiny len samotnými lesklými brožúrami a technicky pôsobivými multimediálnymi prednáškami. Rozhodujúce je vytvoriť ucelený, presvedčivý obraz. Napríklad pri prednáškach by teda mal celkový obraz ladiť s individuálnym štýlom a typom rečníka. V takom prípade sa môže cítiť autenticky a skutočne dobre zapôsobiť aj na svoje publikum.

 

Budovanie sietí: Projektoví manažéri sú väčšinou odkázaní sami na seba. Na rozdiel od spoločností nemajú k dispozícii „back office“ s marketingovým oddelením alebo tlačovou kanceláriou. Neznamená to však, že im musia spočívať na pleciach všetky marketingové činnosti.

 

V rámci spoločnosti alebo v jej okolí určite nájdete odborníkov na médiá, uvádzanie výrobkov na trh alebo public relations. Projektoví profesionáli zapájajú takýchto odborníkov do svojich osobných sietí a udržiavajú s nimi kontakty – nezávisle od projektu, ktorý majú aktuálne na starosti.

 

Ak sa chcete naučiť ako využívať správne projektový marketing, odporúčame Vám školenie: Projektový marketing - pracuj a hovor o tom.

 

Otázky na redakciu:

Lenka Pevná | +43 676 840808459 | lenka.pevna@nextlevelconsulting.com
Výtlačok zdarma – pošlite nám kópiu, ak použijete náš výtlačok

next level holding GmbH.

Floridsdorfer Hauptstrasse 1, 1210 Vienna

Tel: +43/1/478 06 60-0

Fax: +43/1/478 06 60-60