Skip to main content
22.05.2018 | Články

Práca v permanentnom dialógu

Podľa IPMA výskumu je pre štvrtinu opýtaných projektových manažérov a manažérok ťažké nájsť vhodnú odbornú prípravu v tomto obore. Pán Rabl, Vy ste riaditeľ spoločnosti next level consulting, máte pre to dobrý prehľad o súčasnom vzdelávaní v oblasti projektového riadenia. Prečo si podľa Vás projektoví manažéri myslia, že je ťažké nájsť kvalitné vzdelanie? Ponúk na trhu je predsa dosť.

Potreby našich zákazníkov sa veľmi zmenili, samozrejme, aj kvôli výrazne zmeneným nárokom na riadenie projektov. Posledných 10 rokov, od zavedenia smartfónov do bežného života, sa náš život, spôsob akým komunikujeme a hlavne spôsob práce výrazne zmenili. To je citeľné hlavne v oblasti riadenia projektov. V súčasnosti sa projekty stali nielen komplexnejšími ale aj oveľa dynamickejšími. A týmto tempom sa projektové riadenie bude rozvíjať ďalej. Projekty naberajú viac na dynamickosti a komplexite. Navyše, tzv. digitálni nomádi vstupujú na trh a formujú svet svojimi digitálnymi zručnosťami. To predstavuje výzvu pre všetky vzdelávacie inštitúcie, klientov, učiteľov, zamestnávateľov a tiež mojich kolegov.

Čo to konkrétne znamená pre vzdelávacie inštitúcie?


Školenia, kurzy a tutoriály na YouTube, teda krátke videá ku všetkému možnému, sa stali úplne populárne a nastavili nové štandardy. Tým sa postupne mení modularizácia školení – prezenčné vzdelávanie (v učebniach) sa pomaly stáva zastaralým ako aj všeobecné vzdelávanie projektových manažérov. Populárnym sa stáva špecifické vzdelávanie, ktoré je pre účastníkov aktuálne potrebné, napr. Riadenie rizík a kríz na projekte. Aby sme vyšli naším zákazníkom v ústrety museli sme reagovať agilne a začať s digitalizáciou našich školení.

Napriek tomu máte na jeseň naplánovaný prezenčný výukový program.

Áno. Ale pri tomto programe nejde o žiadne základné školenia PM, ktoré sú pochopiteľné aj cez video prenos. Ide o špecifické potreby top PM manažérov. Myslím si že na tejto úrovni sú prezenčné školenia nevyhnutné.

Je to kvôli tomu že top manažéri sú ešte “stará generácia”, ktorá nie je tak zohratá so súčasnou technikou?

Nie, ide to že na týchto školeniach je osobná výmena názorov a skúseností veľmi dôležitá. Ale je pravda, že generácia 40+ si zvyká na súčasný digitálny svet oveľa ťažšie. Badám to aj sám na sebe aj keď som nadšenec techniky a veľmi otvorený človek. A vidieť to aj u našich zákazníkov. Len nedávno sme mali klienta, projektového manažéra v strednom veku, ktorý začal pracovať v medzinárodnej telekomunikačnej spoločnosti – na jednom oddelení s mladými kolegami. Po trištvrte roku prišiel k nám na koučing, pretože s rýchlosťou oddelenia jednoducho nestíhal. Vo svojej predchádzajúcej práci odpovedal na emaily do 4 hodín a bol považovaný za rýchleho. Na tomto oddelení sa ale komunikovalo cez Messenger a v reálnom čase, čiže na každú otázku sa odpovedalo hneď. A to aj počas stretnutí. Takáto komunikácia nie je žiadnym fenoménom. Žijeme a pracujeme v permanentnom dialógu.

Sú potom vôbec ešte kompatibilné vekovo zmiešané tímy?

Áno samozrejme. Nesmie sa len ignorovať generačná medzera medzi kolegami alebo sa tváriť že vôbec neexistuje. V súčasnosti je možné integrovať do tímu aj manažéra, ktorý nie je tak technicky zdatný.

Čo by ste odporúčali špičkovým PM manažérom, ktorí pracujú na komplexných projektoch?

Zjednodušenie a presun zodpovednosti. To sa dá dosiahnuť vytvorením tzv. dočasných projektových spoločností. Tie získajú čiastočnú autonómiu, čím sa zjednoduší proces koordinácie a komunikácia. Nejde pri tom o to, založiť hneď novú spoločnosť alebo startup, táto dočasná organizácia sa po dosiahnutí cieľa rozpadne. Ide o prevzatie zodpovednosti! Vedenie projektu pôsobí v takejto organizácii ako generálny riaditeľ, zadávateľ projektu sa stáva dočasným vlastníkom tejto spoločnosti. A spolu s tímom sa zameriavajú len na jeden projekt a jeho progres.

next level holding GmbH.

Floridsdorfer Hauptstrasse 1, 1210 Vienna

Tel: +43/1/478 06 60-0

Fax: +43/1/478 06 60-60