Skip to main content
07.08.2019 | Články

Neprehliadajte riziká projektov

Päť krokov na zvládnutie rizík projektov

Počas testovacej fázy bojoval IT projektový tím s obrovskými problémami. Niektoré komponenty biznis softvéru, ktoré tím vyvinul, pri teste zlyhali. Okrem toho odvolali z večera do rána dvoch dôležitých programátorov na iný projekt. Kontaktná osoba navyše zmenila dodávateľa a jeho nástupca sa musel prácne zaškoľovať. „Nemohli sme tušiť, že dôjde k takejto šlamastike,“ ospravedlňoval sa projektový manažér za vzniknuté oneskorenia termínov. Odborníci na projektový manažment si ale takéto výhovorky nepripúšťajú. Mnoho ťažkostí, ktoré celý projekt oneskorili o tri mesiace, sa dalo predvídať už na začiatku projektu. Tím sa mohol včas dobre vyzbrojiť proti katastrofám.

Manažment rizík patrí medzi najdôležitejšie úlohy v rámci každého projektu. Mnohí zúčastnení sa však tejto povinnosti vyhýbajú. Niektorí projektoví manažéri strkajú pred nebezpečenstvami, ktoré ich cieľom hrozia, hlavu do piesku a zanedbávajú vecnú analýzu a diskusiu. Iní zase maskujú riziká množstvom pseudovedeckých číselných údajov. „Niektorí projektoví manažéri sa pokúšajú analyzovať riziká a prijímať preventívne opatrenia potajomky“ zistil odborník na projektový manažment Stephan Holzgruber. To je veľká chyba! Pre kvalitný projektový manažment je rozhodujúce pozrieť sa na riziká z viacerých uhlov pohľadu a z pozícií rôznych odborníkov. „Manažment rizík je tímová práca všetkých zúčastnených“ vysvetľuje 42-ročný odborník na podnikateľské poradenstvo v spoločnosti „next level consulting“ (Bonn). Toto je päť krokov, pomocou ktorých profesionáli zvládajú riziká projektov:

 

Prvé pravidlo: Dôkladne naplánujte projektovú úlohu „manažment rizík“.
Aké osoby sa zúčastňujú na zisťovaní rizík a prijímaní preventívnych opatrení? Akými metódami a pracovnými postupmi plánujete úlohu vyriešiť? Aká je komunikačná štruktúra v rámci manažmentu rizík?

Druhé pravidlo: Rozpoznajte riziká a spíšte si ich zoznam z interdisciplinárnej perspektívy spolu so všetkými zúčastnenými.
Pomôže vám pri tom klasický brainstorming. Aké nepredvídateľné situácie a nebezpečenstvá by mohli spôsobiť problémy v rámci projektu? Aké rozhodnutia a predpoklady sú základom týchto rizík? Aké skúsenosti z predchádzajúcich projektov sa dajú využiť? Niektorí projektoví manažéri stanovia dokonca diablovho advokáta, tzv. „advocatus diaboli“, ktorého úlohou je schválne vidieť všetko čierne a zamerať sa len na riziká.

Tretie pravidlo: Vyhodnoťte riziká.
Každé riziko nemusí hneď priamo spochybniť úspech projektu. „Tím musí do zoznamu vniesť poriadok. Každé riziko treba zhodnotiť z hľadiska toho, do akej miery môže ohroziť projekt a aká je pravdepodobnosť jeho výskytu,“ hovorí Stephan Holzgruber. Pritom by mal tím odhadnúť aj to, ako sa náhly výskyt rizika prejaví na nákladoch, termínoch a kvalite. Až keď je zoznam rizík zoradený podľa dôležitosti, môže s ním tím ďalej pracovať.

Štvrté pravidlo: Poistite sa proti rizikám a stanovte príslušné opatrenia.
Profesionáli používajú dvojkoľajnú stratégiu. Mnohé riziká sa dajú „zneškodniť“ vhodnými opatreniami. Iné riziká pretrvajú počas celého projektu. Na takéto riziká sa dá pripraviť núdzovými plánmi, ktoré budete mať k dispozícii pre prípad, že nebezpečenstvo skutočne nastane.

Piate pravidlo: Zachovajte si prehľad o rizikách a príslušných opatreniach a riaďte ich.
Profesionáli sa vždy uistia, že prijaté opatrenia sa spoľahlivo presadzujú. Okrem toho pravidelne vyhodnocujú stav rizík a v súlade s tým menia príslušné opatrenia. „Ak tím prijme riziká za normálne sprievodné javy projektov, vďaka profesionálne vykonanému manažmentu rizík je možné zamerať sa na cieľ projektu,“ prezradil odborník Stephan Holzgruber.

 

 

Naučte sa zvládať riziká a krízy ako profesionáli pomocou nášho školenia: Manažment rizík a kríz v projekte.

 

Otázky na redakciu:

Lenka Pevná | +43 676 840808459 | lenka.pevna@nextlevelconsulting.com
Výtlačok zdarma – pošlite nám kópiu, ak použijete náš výtlačok

next level holding GmbH.

Floridsdorfer Hauptstrasse 1, 1210 Vienna

Tel: +43/1/478 06 60-0

Fax: +43/1/478 06 60-60