Skip to main content
10.12.2019 | Články

Ako Vám vzdelávanie môže pomôcť pri riadení projektu?

Pri riadení projektu je vždy priestor naučiť sa robiť veci lepšie a efektívnejšie. Viete, ako vzdelávanie môže pomôcť Vám a tímu pri riadení projektu?  

 

Priestor na učenie

Hoci význam dodatočných vzdelávacích kurzov mnoho riadiacich pracovníkov podceňuje, právom získavajú na obľube a sú čoraz vyhľadávanejšie. Bez ohľadu na to, koľko rokov skúseností máte, vždy je priestor naučiť sa niečo nové, robiť niečo lepšie a efektívnejšie. Cieľom postupne prestáva byť prístup „nejak ten projekt dokopať do konca”. Dôležitú úlohu začína zohrávať celkový výsledok projektu, jeho profesionálne ukončenie a kvalitné zhodnotenie.

Efektívne vedenie projektu

Firmy si uvedomujú, že spoločná práca na projekte môže poskytnúť neoceniteľné skúsenosti každému členovi tímu, a zároveň ich motivovať k lepším výkonom. Efektívne vedený projekt má navyše pozitívny ekonomický dopad a ušetrené prostriedky môže potom firma investovať tam, kde je to potrebné. To sa však nedá dosiahnuť bez znalosti kvalitných metodických nástrojov a postupov. Súhlasíme, že niekedy je zdravý sedliacky rozum tým najlepším prístupom k riešeniu problému, viesť podľa neho komplexné projekty je však náročné.

Výhody kvalitného školenia

Výberom kvalitného školenia získate:

●     množstvo neoceniteľných informácií a nových prístupov,

●     pomôže Vám pristupovať k celému projektu z viacerých smerov,

●     pri novom zadaní bude každý člen tímu dostatočne pripravený čeliť výzvam a pristupovať k ich riešeniu s jasnou predstavou o ďalšom postupe.

 

Čo ďalšie Vás ešte môžeme naučiť?

●     ako má vyzerať kvalitná príprava na projekt,

●     prevedieme Vás celým životným cyklom projektu od jeho plánovania, cez riadenie, až do riadneho ukončenia,

●     získate sebavedomie vo vedení a motivovaní celého tímu, dôveru vo vlastné schopnosti a budete pripravení čeliť neočakávaným zmenám konštruktívnymi krokmi,

●     všetko v súlade s medzinárodne uznávanými štandardmi  IPMA®, PMI® a PRINCE2®.

 

Máte pocit, že riadenie projektov vo Vašej spoločnosti aktuálne stagnuje? Ak potrebujete nový impulz, prihláste seba, svoj tím alebo riadiaceho pracovníka na Kompaktné školenie projektového riadenia. Vďaka implementácii nových poznatkov do praxe Vaša firma zaznamená nárast produktivity vo všetkých oblastiach projektového riadenia.

 

Otázky na redakciu:

Lenka Pevná | +43 676 840808459 | lenka.pevna@nextlevelconsulting.com
Výtlačok zdarma – pošlite nám kópiu, ak použijete náš výtlačok

next level holding GmbH.

Floridsdorfer Hauptstrasse 1, 1210 Vienna

Tel: +43/1/478 06 60-0

Fax: +43/1/478 06 60-60