Skip to main content

Agilné projektové prístupy

Nasledujúca situácia Vám bude možno tiež povedomá: tradičné metódy projektového riadenia zlyhávajú, Váš tím ich aplikuje len s odporom a nevoľou a bežné pracovné postupy sa vlečú ako slimačia armáda.

Ak Vám je táto situácia dôverná, tak potom je už najvyšší čas na zmenu. Veľa spoločností sa ako reakciu automaticky snaží prejsť na agilné riadenie projektov. Ale pozor! Neurobte klasickú chybu a nezačnite hneď s implementáciou nových metód vlastných agilnému manažmentu, ako Scrum, Kanban a podobné tomu – bez toho aby ste si ozrejmili firemné princípy a hodnoty. Pripravili sme pre Vás zhrnutie najdôležitejších informácii, ktoré Vám pomôžu vyhnúť sa tým najväčším chybám.

Čo je to vlastne agilnosť?

  

   Agilnosť je schopnosť rýchlo, pružne a proaktívne sa prispôsobovať zmenám.

Agilnosť v konaní nie je novou témou a objavuje sa už asi 70 rokov v rôznych formách. Na význame nabrala predovšetkým v posledných rokov v období digitalizácie. Agilné prístupy nie sú horúcou novinkou len v projektovom riadení ale uplatňujú sa predovšetkým ako štýl vedenia tímu a stali sa pevnou súčasťou organizačného rozvoja.


Prečo tvoria digitalizácia a agilné prístupy neoddeliteľnú dvojicu?

Nároky klientov sú čoraz komplexnejšie a predstavujú výzvy pre firmy. Predvídateľnosť vývoja sa znižuje a rýchla odozva sa stáva rozhodujúcim faktorom úspechu. Spoločnosti preto potrebujú vysoký stupeň inovácie a reakčné schopnosti, ak chcú prežiť. Na volatilnom, neistom, zložitom a nejednoznačnom trhu nie je agilita možnosťou, ale nevyhnutným základným prvkom.


Ako začať s agilizáciou?

Najprv treba zistiť, čo znamená agilnosť vo Vašom vlastnom firemnom koncepte. Na základe toho sa spoločne s tímom určia prvé kroky. Najlepšie skúsenosti máme s workshopom, kde sa vytvorí priestor na prvotné analýzy firemnej situácie.

Agilizácia môže prebehnúť v celej spoločnosti ale aj len v určitých oblastiach, závisí to od potrieb firmy.


Ako Vás môžeme pri agilizácii podporiť?

Naše portfólio služieb zahŕňa:

Agilné prístupy v projektoch

> Vzdelávanie a profesionálny rozvoj

> Certifikácie 

> Zavedenie agilných metód v projektovom riadení

Agilita vo firmách

> Identifikácia začiatočnej situácii v organizácií

> Rozvoj agilnej organizácie

> Sprievodná agilná transformácia

> Vývojový tím

Škálovanie agilných metód

> Určenie úrovni zrelosti

> Vytvorenie koncepcie agilného škálovania

> Zavedenie agilného škálovania

Chyby a zmeny sú vyhradené.