Skip to main content

Príprava na certifikáciu podľa IPMA® - level D, C a B

2,5
dni
Inline popup

Toto školenie Vás pripraví na úspešné zvládnutie certifikačnej skúšky a získanie certifikátu v projektovom riadení podľa IPMA - Certifikovaný člen projektového tímu (IPMA level D), Certifikovaný projektový manažér (IPMA level C), Certifikovaný manažér komplexných projektov (IPMA level B) alebo Certifikovaný riaditeľ projektov (IPMA level A).

Naučíte sa

  • Spoznáte proces skúšky a súvisiace náležitosti
  • Prehĺbite si témy súvisiace so skúškou
  • Podrobíte sa simulácii skúšky
  • Získate tipy a triky pre úspešné zvládnutie skúšky
  • Dostanete spätnú väzbu ku dokumentácii, ktorú je nutné vytvoriť
  • Na skúšku pôjdete s istotou a sebadôverou

ZADARMO k tomuto školeniu

  • Manuál "Súbor požadovaných spôsobilostí na projektové riadenie - SPS4", ktorý je nevyhnutný pre zloženie skúšky
  • Podklady vytvorené našimi školiteľmi, obsahujúce to najdôležitejšie z metodiky
  • Skúšobné testy a ich vyhodnotenie
  • Občerstvenie a trojchodový obed počas všetkých vyučovacích dní

SPPR - Spoločnosť pre projektové riadenie

SPPR je organizácia projektového riadenia ktorá si kladenie za cieľ rozvíjať a spájať projektovú komunitu na Slovensku. Je taktiež členom IPMA® (International Project Management Association).  next level je kooperačný partner SPPR ktorý ponúka rozmanitú prípravu pre záujemcov o SPPR/IPMA®-certifikácie.

webstránka
Všetky informácie prehľadne vo forme PDF

Tréneri a konzultanti

Ing.PeterSochnaBildTrainer
Ing. Peter Sochna
Consultant
k stránke trénera

Teraz sa prihlásiť

Termíny

V tomto case nie su mozne ziadne volne terminy.

Termíny

V tomto case nie su mozne ziadne volne terminy.

Toto by Vás mohlo tiež zaujímať

Príprava na certifikáciu podľa PMI® - PMP®/CAPM®
4 deň/dni   35PDUs  QHs

Toto školenie Vás detailne pripraví na absolvovanie certifikačnej skúšky Project Management Professional (PMP)® alebo Certified Associate in Project Management (CAPM)® podľa štandardu Project Management Institute (PMI). Predpokladom pre absolvovanie skúšky sú aj všeobecné poznatky projektového riadenie, ktoré si môžete rozšíriť, poprípade ozrejmiť na našich školeniach.

viac
IPMA® Recertifikácia
deň/dni   PDUs  QHs

Aby ste si udržali certifikáciu IPMA® stupeň D, stupeň C, stupeň B alebo stupeň A, je potrebné sa po piatich rokoch znova recertifikovať. Recertifikácia sa odlišuje od prvotnej certifikácie: je zameraná na Vaše nadobudnuté skúsenosti projektového riadenia a berie v úvahu aj Váš uplynulý pracovný a profesionálny rozvoj.

viac
PMI® Recertifikácia
4 deň/dni   PDUs  QHs

Ak si chcete zachovať certifikáciu podľa štandardu PMI® musíte preukázať v danej lehote nazbierané Professional Development Units (PDUs – jednotky profesionálneho rozvoja). Tie získate účasťou na školenia a podujatiach s tematikou projektového riadenia. Certifikáty PMP® a PgMP® sú každý platný 3 roky a dajú sa predĺžiť práve preukázaním 60 PDUs. CAPM® certifikát je platný 5 rokov a jeho platnosť sa dá predĺžiť zopakovaním CAPM® skúšky.

viac
Prípravný workshop a recertifikácia PRINCE2® Practitioner
2 deň/dni   PDUs  QHs

Ak si chcete zachovať certifikácie PRINCE2® Practitioner, musíte po 5 rokoch absolvovať recertifikačnú skúšku. Na tomto školení si zopakujete PRINCE2® metodiku v rôznych situáciách a spolu s trénerom detailne vypracujete vzorové prípadové modely.

viac

next level consulting GmbH.

Floridsdorfer Hauptstrasse 1, 1210 Wien

Tel: +43/1/478 06 60-0

Fax: +43/1/478 06 60-60